WELCOME TO FORDON (NEAR BROMBERG ) BYDGOSZCZ-POLAND
Contact just in English, Russian, Polish or German.

ODBUDUJMY FORDOŃSKI POMNIK NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA.

Wszystko o dziejach Fordonu i okolicach.


Jeżeli dokonałeś odkrycia, znasz jakieś rodzinne legendy, przekazy,które nie ujrzały światła dziennego, posiadasz ciekawe materiały o Fordonie np. zdjęcia, dokumenty, które są twoją własnością i chcesz się nimi podzielić skontaktuj się hkfordon1@gmal.com

Jeżeli szukasz swoich przodków czy informacji związanych z Fordonem to być może będę w stanie Ci pomóc, gdyż jestem historykiem, urodziłem się w Fordonie. Mogę bezpłatnie załączyć Twój apel jako post. Tego bloga za pomocą "wbudowanego" tutaj translatora czytają ludzie z całego świata i czasem kontaktują się w różnych sprawach. Taka moja pasja.


piątek, 14 kwietnia 2017

Miasteczko Fordon w kłopotach. Najdłuższy most w Polsce zniszczony.

Najciekawsze fragmenty artykułu z  czasopisma pt. Gazeta Ludowa, 28 grudnia 1945.

"Miasteczko to, liczące zaledwie 4.000 mieszkańców, przeżywa obecnie, po dotkliwych zniszczeniach ciężki okres. W okolicach Fordonu przez trzy dni toczyły się walki Polaków i Rosjan z Niemcami. Choć w samym mieście walk nie było, szkody są wielkie. Niemcy wycofując się z miasta, wysadzili ów słynny most fordoński ( na szczęście zniszczeniu uległo tylko kilka przęseł nadwodnych, wiadukt jest nie uszkodzony) oraz zgromadzony materiał wybuchowy (dynamit). Na skutek wysadzenia mostu oraz eksplozji zgromadzonego dynamitu (około 1000 kg.) zniszczonych względnie ciężko uszkodzonych zostało szereg budynków w pobliżu mostu. Niemcy zniszczyli również dworzec kolejowy, gmach dawniejszej strzelnicy oraz dom, w którym mieścił się Hotel Polski. Dalszej akcji niszczycielskiej przeszkodziło szybkie natarcie naszej i sprzymierzonej armii.
Przęsła zniszczonego mostu leżą na dnie Wisły i stanowią wielkie niebezpieczeństwo powodzi...

Na wiosnę mostu strzegli Rosjanie, dziś, prowizorycznie odbudowany most, jest bez opieki. Uległ on ostatnio takiemu podniszczeniu, że ograniczono przejazd. Przechodzić trzeba ostrożnie, przejeżdżać zaś tylko na własną odpowiedzialność. Dlaczego nie przystępuje się do reperacji tak ważnego i potrzebnego mostu ?
Z licznych fabryk fordońskich w tej chwili czynne są fabryka papieru i tektury "Fordon", fabryka papy dachowej i ruberoidu"Impregnacja", wytwórnia win owocowych oraz największa na Pomorzu i nowocześnie technicznie urządzona cegielnia....

Ruch handlowy jest bardzo słaby. gdyż tak ludność miasta, jak i okolicy jest na ogół biedna. Wszelkie towary, a nawet żywność (masło, jaja, mięso) trzeba -sprowadzać z pobliskiej Bydgoszczy.
Więzienie jest nieuszkodzone. Siedzą w nim obecnie nie tylko kobiety, ale również mężczyźni, przeważnie Niemcy..."

 Kratownicowy most w Brzegu − ze zdemontowanych przęseł mostu fordońskiego.
Źródło zdjęcia - wikipedia by By Adam Dziura (adamdziura.9g.pl) - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=737072

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz