WELCOME TO FORDON (NEAR BROMBERG ) BYDGOSZCZ-POLAND
Contact just in English, Russian, Polish or German.

ODBUDUJMY FORDOŃSKI POMNIK NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA.

Wszystko o dziejach Fordonu i okolicach.

If you made some discovery or you have some interesting Fordon stuff such as photos,documents that you own and want to share with them, contact please hkfordon1@gmail.com
If you are looking for your ancestors or information about Fordon I could be able to help you as I'm historian, born in Fordon (Poland). I can attach your appeal as soon as post free of charge. This blog is read by people from all over the world using the "built in" translators and sometimes they are contacted onto various topics. That's my passionate for Fordon people and histories of my native town.

Jeżeli dokonałeś odkrycia, znasz jakieś rodzinne legendy, przekazy,które nie ujrzały światła dziennego, posiadasz ciekawe materiały o Fordonie np. zdjęcia, dokumenty, które są twoją własnością i chcesz się nimi podzielić skontaktuj się hkfordon1@gmal.com

Jeżeli szukasz swoich przodków czy informacji związanych z Fordonem to być może będę w stanie Ci pomóc, gdyż jestem historykiem, urodziłem się w Fordonie. Mogę bezpłatnie załączyć Twój apel jako post. Tego bloga za pomocą "wbudowanego" tutaj translatora czytają ludzie z całego świata i czasem kontaktują się w różnych sprawach. Taka moja pasja.


LITERATURA / BIBLIOGRAFIA

 FLUCHT VOR DER WAHRHEIT / UCIECZKA PRZED PRAWDĄ,   Medzeg G. /  Trzeciakowski W.: Bydgoszcz 2013

Żydzi w Fordonie.  Dzieje. Kultura. Zabytki, Kawski  T. 2011

Gminy żydowskie pogranicza Wielkopolski, Mazowsza i Pomorza w latach 1918 - 1942 , Kawski T, Toruń 2007

Pieniądz zastępczy Magistratu miasta Fordon ( 1916 - 1917 / 1919 ) Garbczewski W., 2004 [ 2005 ] Kronika Bydgoska, T. 26, s. 327 -34

Towarzystwo Gimnastyczne  " Sokół " II Bydgoszcz - Fordon im. gen. Józefa Hallera ( 1923 - 2003 ) Bogucki Andrzej, 2004 [ 2005 ]

Wspomnienia konspiracyjne i więzienne z lat 1951 , Ćwiklińska - Gołąb Danuta, 2003

Codzienność w peerlowskim więzieniu w latach 1945-1956 (Na przykładzie Centralnych Zakładów Karnych we Wronkach, w Rawiczu i w Fordonie) / Wolsza Tadeusz, 2001

Jeszcze o szklanych pieczęciach z Fordonu nad Wisłą ,  Siwiak Wojciech, 2003

Dekanat fordoński w latach 1939 - 1945, Kącka Katarzyna, 2002

Życie religijne w dekanacie fordońskim w latach 1939 - 1956, Kącka Katarzyna, 2002

Fordoniacy w opozycji, Paczoska Alicja, 2002 / 2003 

Znaki na butelkach szklanych z XVIII-XIX wieku ze Starego Fordonu nad Wisłą / Woźny  Jacek,  2001


Geschichte der Stadt Fordon. Übersetzung der Piechowski-Broschüre / Piechowski Bolesław, 2001

Der heilige Adalbert und Wyszogród/Fordon / Kieselbach  Ursula,  2000

Familien Windmüller in den Kirchenbüchern Bromberg, Fordon und Schulitz / Firchau Otto,  1998 

Familien Malza(h)n (v.) u. Malianus in den KB von Inowrazlaw, Fordon/Weichsel, Gr. Kaputschisko, Labischin, Mrotschen, Ostrometzko / Firchau  Otto, 1998

Dzieje Fordonu i okolic. Praca zbiorowa / Bieganski, Zdzisław [Red.], 1997

Szkolnictwo parafialne w dekanatach Świecie i Fordon w 1780 roku / Olczak Stanisław,  1997

Kasztelanie nad dolną Brdą w XII i XIII wieku / Bogucki Ambroży, 1996

Fordon, Zollstation im friderizianischen Wirtschaftssystem / Hahn, Hans Joachim,1994 

Heraldyczno-genealogiczna majówka: 25 lat Pracy genealogicznej Pawła Bogdana Gąsiorowskiego: Materiały krajoznawcze i heraldyczno-genealogiczne - Bydgoszcz-Fordon: Centrum Informacji Naukowej Sokolstwa Polskiego, 1994

Głos mają sieroty. Życie i działalność wielkiego opiekuna sierot, ks. prałata Henryka Antoniego Szumana, proboszcza starogardzkiego, zamordowanego w Fordonie w 1939 roku,  Sajewicz Jan,  1985


Patroni bydgoskich Ulic. Cz. 1, Fordon / Rajmund Kuczma, Bydgoszcz: Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, 1995 


  Fordońska Dolina Śmierci / Tadeusz Jaszowski, Edmund Pyszczynski, [Bydgoszcz]: Urząd Miejski, 1975

Historja Fordonu ( w zarysie ) : ku uczczeniu 500 - letniego obchodu nadania miejscowości praw miasta, Bolesław Piechocki, 1924


A. Heppner, Herzberg I, Aus und Gegenwart der Juden vergangenheit in Den Posener Landen, Koschmin-Bromberg 1904-1908

Poniżej przesyłka nadesłana przez samego Autora - dziękuję !!!


Księga Pamiątkowa ku uczczeniu siedemdziesiątej rocznicy założenia Towarzystw Gimnastycznego "Sokół" w Fordonie 1923-1993, Bydgoszcz-Fordon 1993, CINSP 1993. Tu liczne Też biogramy fordońskich Sokołów. 

Bogucki A., Sokoli na Pomorzu Nadwiślańskim w latach 1939-1988, Bydgoszcz 1996. 

Bogucki A., Sztandar fordońskiego "Sokoła", Kalendarz Bydgoski 1994, s. 178-181. 

Bogucki A., Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" II Bydgoszcz-Fordon (1923-2003), [w:] Kronika Bydgoska, t.. XXVI, Bydgoszcz 2005, s.. 363-386. 

Bogucki A., Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" na Pomorzu 1893-1939, Bydgoszcz-Fordon, 1997, s. 432. Tam obszerna bibliografia dotycząca Też całego Sokolstwa Polskiego, wykaz źródeł, druk Dokumentów i wykazy władz.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz