WELCOME TO FORDON (NEAR BROMBERG ) BYDGOSZCZ-POLAND
Contact just in English, Russian, Polish or German.

ODBUDUJMY FORDOŃSKI POMNIK NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA.

Wszystko o dziejach Fordonu i okolicach.


Jeżeli dokonałeś odkrycia, znasz jakieś rodzinne legendy, przekazy,które nie ujrzały światła dziennego, posiadasz ciekawe materiały o Fordonie np. zdjęcia, dokumenty, które są twoją własnością i chcesz się nimi podzielić skontaktuj się hkfordon1@gmail.com

Jeżeli szukasz swoich przodków czy informacji związanych z Fordonem to być może będę w stanie Ci pomóc, gdyż jestem historykiem, urodziłem się w Fordonie. Mogę bezpłatnie załączyć Twój apel jako post. Tego bloga za pomocą "wbudowanego" tutaj translatora czytają ludzie z całego świata i czasem kontaktują się w różnych sprawach. Taka moja pasja.


LITERATURA / BIBLIOGRAFIA

 FLUCHT VOR DER WAHRHEIT / UCIECZKA PRZED PRAWDĄ,   Medzeg G. /  Trzeciakowski W.: Bydgoszcz 2013

Żydzi w Fordonie.  Dzieje. Kultura. Zabytki, Kawski  T. 2011

Gminy żydowskie pogranicza Wielkopolski, Mazowsza i Pomorza w latach 1918 - 1942 , Kawski T, Toruń 2007

Pieniądz zastępczy Magistratu miasta Fordon ( 1916 - 1917 / 1919 ) Garbczewski W., 2004 [ 2005 ] Kronika Bydgoska, T. 26, s. 327 -34

Towarzystwo Gimnastyczne  " Sokół " II Bydgoszcz - Fordon im. gen. Józefa Hallera ( 1923 - 2003 ) Bogucki Andrzej, 2004 [ 2005 ]

Wspomnienia konspiracyjne i więzienne z lat 1951 , Ćwiklińska - Gołąb Danuta, 2003

Codzienność w peerlowskim więzieniu w latach 1945-1956 (Na przykładzie Centralnych Zakładów Karnych we Wronkach, w Rawiczu i w Fordonie) / Wolsza Tadeusz, 2001

Jeszcze o szklanych pieczęciach z Fordonu nad Wisłą ,  Siwiak Wojciech, 2003

Dekanat fordoński w latach 1939 - 1945, Kącka Katarzyna, 2002

Życie religijne w dekanacie fordońskim w latach 1939 - 1956, Kącka Katarzyna, 2002

Fordoniacy w opozycji, Paczoska Alicja, 2002 / 2003 

Znaki na butelkach szklanych z XVIII-XIX wieku ze Starego Fordonu nad Wisłą / Woźny  Jacek,  2001


Geschichte der Stadt Fordon. Übersetzung der Piechowski-Broschüre / Piechowski Bolesław, 2001

Der heilige Adalbert und Wyszogród/Fordon / Kieselbach  Ursula,  2000

Familien Windmüller in den Kirchenbüchern Bromberg, Fordon und Schulitz / Firchau Otto,  1998 

Familien Malza(h)n (v.) u. Malianus in den KB von Inowrazlaw, Fordon/Weichsel, Gr. Kaputschisko, Labischin, Mrotschen, Ostrometzko / Firchau  Otto, 1998

Dzieje Fordonu i okolic. Praca zbiorowa / Bieganski, Zdzisław [Red.], 1997

Szkolnictwo parafialne w dekanatach Świecie i Fordon w 1780 roku / Olczak Stanisław,  1997

Kasztelanie nad dolną Brdą w XII i XIII wieku / Bogucki Ambroży, 1996

Fordon, Zollstation im friderizianischen Wirtschaftssystem / Hahn, Hans Joachim,1994 

Heraldyczno-genealogiczna majówka: 25 lat Pracy genealogicznej Pawła Bogdana Gąsiorowskiego: Materiały krajoznawcze i heraldyczno-genealogiczne - Bydgoszcz-Fordon: Centrum Informacji Naukowej Sokolstwa Polskiego, 1994

Głos mają sieroty. Życie i działalność wielkiego opiekuna sierot, ks. prałata Henryka Antoniego Szumana, proboszcza starogardzkiego, zamordowanego w Fordonie w 1939 roku,  Sajewicz Jan,  1985


Patroni bydgoskich Ulic. Cz. 1, Fordon / Rajmund Kuczma, Bydgoszcz: Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, 1995 


  Fordońska Dolina Śmierci / Tadeusz Jaszowski, Edmund Pyszczynski, [Bydgoszcz]: Urząd Miejski, 1975

Historja Fordonu ( w zarysie ) : ku uczczeniu 500 - letniego obchodu nadania miejscowości praw miasta, Bolesław Piechocki, 1924


A. Heppner, Herzberg I, Aus und Gegenwart der Juden vergangenheit in Den Posener Landen, Koschmin-Bromberg 1904-1908

Poniżej przesyłka nadesłana przez samego Autora - dziękuję !!!


Księga Pamiątkowa ku uczczeniu siedemdziesiątej rocznicy założenia Towarzystw Gimnastycznego "Sokół" w Fordonie 1923-1993, Bydgoszcz-Fordon 1993, CINSP 1993. Tu liczne Też biogramy fordońskich Sokołów. 

Bogucki A., Sokoli na Pomorzu Nadwiślańskim w latach 1939-1988, Bydgoszcz 1996. 

Bogucki A., Sztandar fordońskiego "Sokoła", Kalendarz Bydgoski 1994, s. 178-181. 

Bogucki A., Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" II Bydgoszcz-Fordon (1923-2003), [w:] Kronika Bydgoska, t.. XXVI, Bydgoszcz 2005, s.. 363-386. 

Bogucki A., Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" na Pomorzu 1893-1939, Bydgoszcz-Fordon, 1997, s. 432. Tam obszerna bibliografia dotycząca Też całego Sokolstwa Polskiego, wykaz źródeł, druk Dokumentów i wykazy władz.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz