WELCOME TO FORDON (NEAR BROMBERG ) BYDGOSZCZ-POLAND
Contact just in English, Russian, Polish or German.

ODBUDUJMY FORDOŃSKI POMNIK NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA.

Wszystko o dziejach Fordonu i okolicach.

If you made some discovery or you have some interesting Fordon stuff such as photos,documents that you own and want to share with them, contact please hkfordon1@gmail.com
If you are looking for your ancestors or information about Fordon I could be able to help you as I'm historian, born in Fordon (Poland). I can attach your appeal as soon as post free of charge. This blog is read by people from all over the world using the "built in" translators and sometimes they are contacted onto various topics. That's my passionate for Fordon people and histories of my native town.

Jeżeli dokonałeś odkrycia, znasz jakieś rodzinne legendy, przekazy,które nie ujrzały światła dziennego, posiadasz ciekawe materiały o Fordonie np. zdjęcia, dokumenty, które są twoją własnością i chcesz się nimi podzielić skontaktuj się hkfordon1@gmal.com

Jeżeli szukasz swoich przodków czy informacji związanych z Fordonem to być może będę w stanie Ci pomóc, gdyż jestem historykiem, urodziłem się w Fordonie. Mogę bezpłatnie załączyć Twój apel jako post. Tego bloga za pomocą "wbudowanego" tutaj translatora czytają ludzie z całego świata i czasem kontaktują się w różnych sprawach. Taka moja pasja.


FORDON W ZBIORACH CYFROWYCH

 WE WSZYSTKICH LINKACH ZNAJDĄ PAŃSTWO WIADOMOŚCI O FORDONIE

POLONA
http://www.polona.pl/search/8339b380-73f7-11e3-9236-5f7c83eeacfb/

HISTORJA FORDONU 1924 R.
http://polona.pl/item/25161166/4/

KUJAWSKO - POMORSKA BIBLIOTEKA CYFROWA 
Znajdą tam Państwo masę informacji o Fordonie, stare gazety, kroniki, mapy, zdjęcia etc.
http://kpbc.umk.pl/dlibra

WIELKOPOLSKA BIBLIOTEKA CYFROWA
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra

POLSKIE ZINTEGROWANE  ARCHIWA PAŃSTWOWE
 http://www.szukajwarchiwach.pl/

MAŁOPOLSKA BIBLIOTEKA CYFROWA 
http://mbc.malopolska.pl/dlibra?action=ChangeLanguageAction&language=en

BAŁTYCKA BIBLIOTEKA CYFROWA
http://bibliotekacyfrowa.eu/dlibra?action=ChangeLanguageAction&language=en

ŚLĄSKA BIBLIOTEKA CYFROWA
http://sbc.org.pl/dlibra

 ZASOBY CYFROWE ONLINE - LINKI Z  BIBLIOTEKI NARODOWEJ 
http://www.bn.org.pl/zasoby-cyfrowe-i-linki/linki

REPOZYTORIUM CYFROWE INSTYTUTÓW NAUKOWYCH
http://rcin.org.pl/dlibra/results?action=SearchAction&skipSearch=true&mdirids=&server%3Atype=both&tempQueryType=-3&encode=false&isExpandable=on&isRemote=off&roleId=-3&queryType=-3&dirids=1&rootid=&query=FORDON&localQueryType=-3&remoteQueryType=-2

FEDERACJA BIBLIOTEK CYFROWYCH ( warto przeszukiwać te biblioteki - trafiają się tam  materiały o Fordonie )
http://fbc.pionier.net.pl/owoc/list-libs

REPOZYTORIUM CYFROWE - WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA W BYDGOSZCZY
Tam
BROMBERGER ZEITUNG
DZIENNIK BYDGOSKI
http://www.wimbp1.man.bydgoszcz.pl/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

NARODOWE ARCHIWUM CYFROWE
http://www.audiovis.nac.gov.pl/search/

ZAGRANICZNE

OPEN LIBRARY  - wielka baza informacji m.in o regionie i Fordonie
By ją przeszukiwać skutecznie - po wpisaniu słowa szukanego w ogólną przeglądarkę  ---- wyskoczy też opcja search inside - i tam wpisz ponownie słowo szukane.
https://openlibrary.org/search/inside?q=Fordon

 JAD WASZEM Jad wa-Szem  יד ושם, Yad Vashem  -  The Central Datebase of Shoah Victims' Names
( Tam znajdą Państwo m.in.  Osoby  związane z Fordonem, które zostały zamordowane podczas II wojny światowej )   
 http://db.yadvashem.org/names/nameDetails.html?itemId=1488293&language=en

HERDER ( Piękne widokówki Fordonu, zdjęcia lotnicze etc. )
http://www.herder-institut.de/no_cache/suche.html?id=103&L=0&tx_solr[q]=Fordon

ARCHITEKTURMUSEUM - BERLIN ( Zdjęcia mostu fordońskiego )
 http://architekturmuseum.ub.tu-berlin.de/index.php?set=1&p=51&sid=815935226&z=1

COMPACT MEMORY - INTERNET ARCHIV JUDISCHER PERIODIKA
(Naciśnij link i czytaj - po wejściu wybierz opcję SUCHE --->  DIE VOLLTEXTSUCHE
http://www.compactmemory.de/index_p.aspx?ID_0=3

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz